در اوراکل ابزاری بنام DRCP وجود دارد این ابزار مدیریت ارتباطات کاربران را عهده دار است، DRCP همانند واسط JNDI در درون بانک اطلاعاتی عمل می‌کند و باعث می‌شود تا منابع سخت‌افزاری کامپیوتر سرویس دهنده آزاد‌تر باشد.