برای ساخت این variable باید به شیوه زیر عمل کرد:

حالت اول

اگر بخواهیم فقط یک رکورد در session variable ذخیره بشه، یک variable و یک initialization block درست میکنیم و در initialization block در قسمت کوئری، کوئری زیر رو میزنیم:

select provincecode2 from USER_UNI_COUNT_DIV where user_name=':USER' and flag=0

حالت دوم

اگر بخواهیم یک لیست داده برگردونه، لازم نیست variable دیگه‌ای بسازید، فقط کافیه یک initialization block بسازید.

ستون اول باید نام variable بشه و در آنالیز ازش استفاده کنید.

کوئری:

select distinct 'PROVINCECODE',CASE WHEN FLAG =1
THEN  provincecode2 WHEN FLAG=0 THEN '15151515115’
END

 from USER_UNI_COUNT_DIV where user_name=':USER’

دلیل گذاشتن flag برای تشخیص بین کاربرهایی که باید همه چیز رو ببینید یا اونهایی که فقط اطلاعات دانشگاه خودشون رو ببینن