در هفته‌های گذشته دوره‌های آموزشی  SQL Fundamentals و Develop PL/SQL Program Units را در سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد با موفقیت به اتمام رساندم. بدینوسیله از همه دوستانی که در مدت 50-60 ساعت برگزاری دوره بنده را تحمل کردند تشکر میکنم.

سرفصلهای دوره‌های فوق که براساس نیازهای سازمان سفارشی‌سازی شده بود.

Oracle Database 11g: SQL Fundamentals

دریافت سرفصل‌ها
حجم: 48.2 کیلوبایت

Oracle Database 11g: Develop PL/SQL Program Units

دریافت سرفصل‌ها
حجم: 194 کیلوبایت

 

عکس‌های یادگاری روز برگزاری آزمون براساس آزمون‌های ماه اخیر دانشگاه اوراکل:

 

با توجه به پروژه‌های جدیدی که در سازمان مربوط تعریف شده و برنامه‌نویسان آن سازمان نیاز به سوییچ بر روی بستر اوراکل داشتند، امیدوارم این آموزش‌ها برایشان مفید واقع شده و در اجرای پروژه‌های سازمان موفق باشند.

 

ارادتمند
مهدی غفاری