نوشتن comment در برنامه

در صورتی که شما در زبان برنامه نویسی جاوا از علامت // استفاده کنید جاوا آن خط از برنامه را نادیده میگیرد. از این روش برای نوشتن توضیحات در برنامه استفاده میشود. به طور مثال :

public static void main (String [] arg)

{

System.out.print("Hello"); //Tozihat

}

در صورتی که شما در زبان برنامه نویسی جاوا از علامت /** ... */ استفاده کنید جاوا آن قسمت از خطوط برنامه را نادیده میگیرد. از این روش برای نوشتن توضیحات چند خطی در برنامه استفاده میشود. به طور مثال :

 

public static void main (String [] arg)

{

System.out.print("Hello");

    /**

     * Tozihat

     */

}