در هفته‌های گذشته دوره‌های آموزشی  SQL Fundamentals و Develop PL/SQL Program Units را در سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد با موفقیت به اتمام رساندم. بدینوسیله از همه دوستانی که در مدت 60 ساعت برگزاری دوره بنده را همراهی کرده‌اند تشکر میکنم.

سرفصلهای دوره‌های فوق که براساس نیازهای سازمان سفارشی‌سازی شده بود.

Oracle Database 11g: SQL Fundamentals

دریافت سرفصل‌ها
حجم: 48.2 کیلوبایت

Oracle Database 11g: Develop PL/SQL Program Units

دریافت سرفصل‌ها
حجم: 194 کیلوبایت

 

عکس‌های یادگاری روز برگزاری آزمون براساس آزمون‌های ماه اخیر دانشگاه اوراکل:

 

با توجه به پروژه‌های جدیدی که در سازمان مربوط تعریف شده و برنامه‌نویسان آن سازمان نیاز به سوییچ بر روی بستر اوراکل داشتند، امیدوارم این آموزش‌ها برایشان مفید واقع شده و در اجرای پروژه‌های سازمان موفق باشند.

 

ارادتمند
مهدی غفاری