ویژگیهای برجسته دوره‌:
  • انطباق با استانداردهای آموزشی Oracle University 
  • بهره‌گیری از کارشناسان برجسته واحدهای فنی با تجربه جهت تدریس دوره‌های آموزشی 
  • تدریس دوره‌ها توسط مدرسین دارای مدرک رسمی اوراکل (OCA,OCP,OCM) 
  • استفاده از جزوات و اسلاید های آموزشی Oracle University 
  • امکان تجربه عملی مفاهیم در کنار مباحث تئوریک