Patently_Absurd

"پوچی حق انحصاری ثبت اختراع، پرونده حق اختراع‌های نرم‌افزاری و تاریخچه فعالیتهای قضایی که به محبوب شدن آن‌ها منتهی شد، و زیانی که به توسعه دهنده‌های نرم‌افزار و حوزه‌های گسترده‌تر وارد شد را بررسی میکند. مبنای فیلم، مجموعه‌ای از مصاحبه‌های انجام شده در زمان بررسی دوباره پرونده بیلیسکی که در دادگاه عالی است؛ پرونده‌ای که میتواند پیامدهای قابل توجه‌ای برای ثیت اختراع‌های نرم‌افزاری داشته باشد. تصمیم دادگاه به زودی اعلام خواهد شد ... "

برای دانلود فیلم همراه با زیرنویس فارسی، به وبسایت پروژه مراجعه کنید:

http://patentabsurdity.com/download.html

یا به طور مستقیم از این لینک دانلود کنید.

Md5sum::f0e03c2973f33bd3fbd973b6f1ded7e7