برای اضافه کردن یک عکس دلخواه به داشبورد ابتدا عکس‌های مورد نظر را از لحاظ اندازه و فرمت (jpg, png, gif) آماده می‌کنیم

سپس عکس‌های موردنظر را در مسیرهای زیر کپی می‌کنیم:

C:\oraclebi\user_projects\domains\bifoundation_domain\servers\AdminServer\tmp\_WL_user\analytics_11.1.1\silp1v\war\res\s_blafp\images

C:\oraclebi\Oracle_BI1\bifoundation\web\appv2\res\s_blafp\images

در قسمت Image همانطور که مشخص است آدرس را با fmap به صورت زیر می‌دهیم:

fmap:images/(image name).(format)

در قسمت Destinition هم آدرس را یا به صورت url و یا به صورت داینامیک برای پیدا کردن یک آنالیز یا داشبورد خاص می‌دهیم.

برای وسط چین کردن در داشبورد به صورت زیر عمل می‌کنیم:

بر روی section موجود format section را انتخاب می‌کنیم.

نکته ۱: حتما بعد از آپلود تصاویر در سرور سرویس‌ها را ریستارت کنید.

نکته ۲: اگر تصاویر در داشبورد به صورت کامل لود نشده بودند حتما از طریق em تمام سرویس‌ها را ریستارت کنید.

نکته ۳: تصاویر را در subdirectory نریزید و حتما در root دایرکتوری images بریزید.