اوراکل یکسری ایمیج‌های از پیش ساخته شده برای virtualbox در دسترس developerها قرار داده که می‌تونید از طریق لینک‌های زیر به اونها دسترسی داشته باشید:

 

  

https://www.oracle.com/downloads/developer-vm/community-downloads.html

https://www.oracle.com/middleware/technologies/obiee-samples-downloads.html

https://www.oracle.com/middleware/technologies/obiee-samples-v506-downloads.html