نزدیک به ۱ هفته است با مشکل عجیبی در سرورهای عملیاتی‌ام برخورد کردم که بهتر دیدم مشکل را به صورت عمومی مستند کنم

APPLIES TO

  • دیتاسنتر: Hetzner - Germany
  • نسخه مجازی‌ساز: Proxmox Virtual Environment 5.2
  • نسخه سیستم عامل: Oracle Linux Server release 7.5
  • نسخه پایگاه‌داده : Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production
  • نسخه JDK اوراکل: Java SE Development Kit 8u181
  • نسخه APEX (دولوپ): Oracle Application Express 18.1
  • نسخه ORDS (دولوپ): Oracle REST Data Services 18.2.0.r1831332