برای دسترسی به آخرین رزومه کاری من همواره از لینک‌های زیر استفاده کنید:

https://atbox.io/mghaffari94/resume

https://www.linkedin.com/in/mahdighaffari

 

فهرست برخی از شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در قالب آموزش، مشاوره، کارمندی یا همکاری تجاری، فرصت داشته‌ام در خدمت‌شان باشم: