برای دسترسی به آخرین رزومه کاری من همواره از لینک زیر استفاده کنید:

فهرست برخی از شرکت‌ها و سازمان‌هایی که در قالب آموزش، مشاوره، کارمندی یا همکاری تجاری، فرصت داشته‌ام در خدمت‌شان باشم: