یکی از بهترین کتابهای موجود برای یادگیری عملی محصول Oracle GoldenGate کتاب Oracle GoldenGate 11g Implementer's guide نوشته شده توسط John P. Jeffries و انتشار یافته توسط انتشارات packt است.

سرفصل‌ها

 • Chapter 1: Getting Started
 • Chapter 2: Installing and Preparing GoldenGate
 • Chapter 3: Design Considerations
 • Chapter 4: Configuring Oracle GoldenGate
 • Chapter 5: Configuration Options
 • Chapter 6: Configuring GoldenGate for HA
 • Chapter 7: Advanced Configuration
 • Chapter 8: Managing Oracle GoldenGate
 • Chapter 9: Performance Tuning
 • Chapter 10: Troubleshooting GoldenGate
 • Appendix A: GGSCI Commands
 • Appendix B: GoldenGate Installed Components
 • Appendix C: The Future of Oracle GoldenGate

دریافت کتاب
حجم: 6.84 مگابایت