نوع: فانکشن چند RESULT ای (به ازای هر رکورد یک مقداری بر می‌گرداند)

دسته: فانکشن‌های پردازش رشته

این فانکشن تلفظ یک رشته را بر می‌گرداند. به عبارت دیگر، اگر به دنبال کلمه‌ای می‌گردید، که تلفظ درست آن را نمی‌دانید، می‌توانید از این تابع استفاده کنید.

مثال:

CREATE TABLE T2(NAME VARCHAR2(20));
INSERT INTO T2 VALUES ('MAHDI');
INSERT INTO T2 VALUES ('EHSAN');
INSERT INTO T2 VALUES ('FARZAD');
COMMIT;

حالا اگه دستور زیر را بزنیم یکسری مزخرفات می‌بینیم:

SELECT SOUNDEX(NAME) FROM T2;
SOUN
----
A562
J130
C540

نتایج مشاهده شده در حقیقت وزن کلمات شما است.

حال برای تست این فانکشن دستور زیر را وارد می‌کنیم:

نکته: در حقیقت این همون کاریه که گوگل میکنه یعنی وقتی شما تلفط یک عبارتی رو بلد نیستید یا اشتباه تایپ می‌کنید درست آن را بهتون نشون میده.

نکته: توجه داشته باشید حتما باید حرف اول رو درست وارد کنید تا وزن کلمه به طور کامل بهم نریزد و بتواند RESULT را پیدا کند.

SELECT NAME FROM T2
WHERE SOUNDEX (NAME) = SOUNDEX('FERHAD');

در دستور بالا به دنبال نامی می‌گردیم، که تلفظ آن شبیه به FERHAD می‌باشد. نتیجه‌ی پرس‌وجو را در زیر مشاهده می‌کنید.

NAME
----------
FARZAD

این فانکشن در زمان‌هایی که دنبال رکوردی می‌گردید که تلفظ صحیح اون داده رو درست نمی‌دونید بسیار کمک کننده است.