در این فایل‌ها اطلاعاتی نگهداری می‌شوند که اوراکل از آن‌ها برای پیکربندی بانک اطلاعاتی استفاده می‌کند.
از جمله نام بانک اطلاعاتی، اندازه حافظه ای که Instance از آن استفاده می‌کند، محل Control File ها، تنظیمات سایر زبان‌هایی که پشتیبانی می‌شوند و غیره. هنگامی که Instance راه اندازی می‌شود از این فایل برای پیکربندی حافظه SGA و فرایندهای پس زمینه استفاده می‌گردد.

علاوه بر این، در این فایل صدها پارامتر دیگر نیز وجو دارد که اوراکل از آن ها در مواقع مورد نیاز استفاده می‌کند. به هنگام ایجاد بانک اطلاعاتی و با تغییر مقادیر پیکربندی اطلاعات، این فایل نیز بروز می‌شود. ترتیب پارامتر ها و کوچک و بزرگ بودن حروف هیچ تاثیری در این فایل ندارد.

انواع فایل های پیکربندی

  • PFILE

از اوراکل 8i به بعد، پارامترهای مربوط به بانک اطلاعاتی از قبیل نام بانک اطلاعاتی، پارامترهای مرتبط با حافظه، محل Control Fileها و غیره، در فایلی به نام PFILE که مخفف Parameter File می باشد، ذخیره می شوند.
این فایل یک فایل استاتیک بوده و توسط هر ویرایشگری مانند Notepad قابل ویرایش است.
این فایل تنها به هنگام راه اندازی بانک اطلاعاتی خوانده شده و پس از آن در صورتی که تغییری در این فایل ایجاد شود، تا زمانی که Instance مجدداً راه اندازی نشود، تغییرات در آن اعمال نخواهد شد.
همچنین در صورتی که به هنگام راه اندازی بانک اطلاعاتی تغییری در پارامترهای راه اندازی ایجاد شود، این تغییرات در PFILE ثبت نمی شوند.

  • SPFILE

با توجه به محدودیت های فوق، از اوراکل 9i و به بعد، فایلی به نام SPFILE که مخفف Server Parameter File می باشد، معرفی شد.
این فایل توسط هیچ ویرایشگری قابل ویرایش نبوده و تنها با استفاده از دستور ALTER SYSTEM می‌توان مقادیر پارامترهای آن را تغییر داد.

مزایای SPFILE نسبت به PFILE

استفاده از SPFILE نسبت به PFILE مزایای زیر را دارد: 

  1. با استفاده از RMAN می توان از SPFILE پشتیبان تهیه نمود. 
  2. استفاده از SPFILE، خطاهایی را که ممکن است توسط کاربران پیش آید، کاهش می دهد. SPFILE در سمت سرور نگهداری شده و تغییراتی که در آن انجام می شوند، ابتدا چک شده و سپس ثبت می شوند.
  3. استفاده از SPFILE مشکلات پیکربندی را کاهش می دهد، چون در سمت کلاینت نیازی به وجود این فایل نمی باشد.
  4. دسترسی به آن آسان است.
  5. در زمان بالا بودن بانک اطلاعاتی، بدون نیاز به Restart بانک اطلاعاتی، می توان برخی از پارامترها را تغییر داده و آن ها را در بانک اطلاعاتی اعمال نمود.

تفاوت های SPFILE و PFILE

PFILE یک فایل استاتیک بوده و توسط هر ویرایشگری مانند Notepad قابل ویرایش است. این فایل هم روی سرور و هم روی کلاینت نگهداری می شود. این فایل ها معمولاً با نام init.ora نیز خوانده می شوند. 
SPFILE یک فایل پویا و باینری بوده و توسط هیچ ویرایشگری قابل ویرایش نمی باشد. برای ویرایش این فایل از دستور ALTER SYSTEM استفاده می شود. این فایل تنها در سمت سرور قرار داشته و نیازی به وجود آن در سمت کلاینت نمی باشد. اگر این فایل توسط ویرایشگری تغییر داده شود، بانک اطلاعاتی قادر به استفاده از آن نخواهد بود. 

ایجاد PFILE با استفاده از SPFILE
می توان با استفاده از SPFILE موجود یک PFILE ایجاد نمود. برای این کار از دستور زیر استفاده می کنیم:

SQL> CREATE PFILE FROM SPFILE;

ایجاد SPFILE با استفاده از PFILE
شکل کلی ایجاد SPFILE از روی PFILE به صورت زیر است: 

SQL> CREATE SPFILE= ‘spfile_name’ FROM PFILE= ‘pfile_name’;
SQL> CRAETE SPFILE FROM PFILE='C:\ora\pfile\init.ora'; --WITH DEFAULT NAME SPFILE

ویرایش فایل SPFILE

ابتدا با استفاده از SPFILE موجود یک PFILE ایجاد می نماییم.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، اکنون فایل جدیدی با نام INITorcl.ORA ایجاد شده است. شما می توانید محتویات این فایل را توسط هر ویرایشگر متنی مشاهده و تغییر دهید. در تصویر زیر می توانید میزان فضایی که برای SGA و PGA در نظر گرفته شده است را مشاهده نمایید.

پس از اعمال تغییرات حال می بایست به اوراکل اعلام کنیم که زین پس تنظیمات را از فایل جدید بخواند (نه از فایل باینری). برای این کار می بایست به صورت زیر عمل نمایید: