برای رفع خطای زیر:

ORA-12560: TNS:protocol adapter error

ابتدا:

  1. با استفاده از run در ویندوز برنامه مدیریت سرویس‌ها را باز کنید: Services.msc
  2. با جستجو در سرویس‌ها، سرویس OracleServiceORCL را پیدا و اگر سرویس stop بود با کلیک بر روی start آن را اجرا نمایید
  3. با زدن دستور زیر در cmd از عملکرد سرویس اوراکل مطمئن شوید:
tnsping < tnsalias >

یافتن tnsalias

فایل زیر را با یک ادیتور متن ساده باز کنید:

F:\app\Mahdi\product\12.1.0\dbhome_1\NETWORK\ADMIN\tnsnames.ora

با بازکردن این فایل، پیکربندی‌های مربوط به شبکه را باید مانند زیر ببینید:

# tnsnames.ora Network Configuration File: F:\app\Mahdi\product\12.1.0\dbhome_1\network\admin\tnsnames.ora
# Generated by Oracle configuration tools.

ORACLR_CONNECTION_DATA =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521))
)
(CONNECT_DATA =
(SID = CLRExtProc)
(PRESENTATION = RO)
)
)

ORCL =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = mghaffari)(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = orcl)
)
)

عبارت جلوی HOST همان آدرس سرور اوراکل شماست.
نکته: اگر مقادیر موردنظر را در این فایل نمی‌بینید با استفاده از این نوشته listener را دوباره کانفیگ نمایید.

در نهایت با زدن دستور زیر باید خروجی به شکل زیر داشته باشید که نشانگر کارکردن بدون مشکل بانک‌اطلاعاتی می‌باشد:

C:\Users\Mahdi>tnsping ORCL

TNS Ping Utility for 64-bit Windows: Version 12.1.0.1.0 - Production on 16-SEP-2
014 18:22:38

Copyright (c) 1997, 2013, Oracle. All rights reserved.

Used parameter files:
F:\app\Mahdi\product\12.1.0\dbhome_1\network\admin\sqlnet.ora

Used EZCONNECT adapter to resolve the alias
Attempting to contact (DESCRIPTION=(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=))(ADDRESS=(PROTO
COL=TCP)(HOST=fe80::d11c:66bf:7c73:17c0%8)(PORT=1521))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HO​
ST=fe80::d11c:66bf:7c73:17c0%8)(PORT=1521))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=169.254.​
23.192)(PORT=1521))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=169.254.23.192)(PORT=1521))(ADDR​
ESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=192.168.1.6)(PORT=1521))(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=192​
.168.1.6)(PORT=1521)))
OK (0 msec)

C:\Users\Mahdi>