برای انجام اینکار بعد از ورود به vsphere روی storageامون راست کلیک می‌کنیم و Browse Datastore رو انتخاب می‌کنیم

در اینجا به پوشه‌ی موردنظرمون که قراره فایل رو آپلود کنیم رجوع می‌کنیم:

بر روی upload file to this datastore کلیک کنید و فایل رو آپلود کنید