پکیج به خونه تشبیه میشه

کلاس به آدم، آدم دارای ۲ مشخصه است (رفتار(method) و خصوصیت(متغیری که در سطح کلاس تعریف بشه property))

خصوصیت مثل: موهای مشکی، وزن، جنسیت، نوع اخلاق و ... (دلالت بر وضعیت یک موجود داره)

رفتار: درس دادن، غذا خوردن، راه رفتن، خوابیدن (دلالت بر انجام یک کار داره (دلالت بر انجام یک فعل))