هر زمان زیر یک کلاس فانکشن تعریف شود اسمش میشود متد

فانکشن آزاده و تو کلاس تعریف نمیشه

(متدی که اول اجرا میشه متد main است)

تفاوت فانکشن و پروسیجر

Procedur = return نداره

Function = return داره