شما میتونید به تعداد دلخواه ترد رو بهش واگذار کنید تا ترد ها همزمان ولی با تعداد مشخص اجرا کنه، مثلا میگید 10 تا ترد رو بگیر و دوتا دوتا اجرا کن، ترد اول و دوم رو اجرا میکنه وقتی مثلا ترد اول کارش تموم شد میره سراغ ترد سوم و الا آخر