شاید نیاز داشته باشید برای نصب پکیج‌های پیشنیاز اوراکل از مخازن آفلاین درون DVD توزیع خودتون استفاده کنید و یا شایدم برای نصب پیش‌نیازهای اوراکل نیاز به نصب پکیج‌هایی داشته باشید و تو سایتتون امکان دسترسی ماشین به اینترنت رو نداشته باشید و یا اگه هم داشته باشید با مشکلاتی رو به رو باشید مثلاً استفاده از VPN یا Proxy که اگه توزیعتون اوراکل لینوکس هم باشه برای دسترسی به مخازن آنلاین اوراکل کارتون دو چندان میشه

تو این پست یک نگاه عملی بر مبنای این سناریو برای نصب پکیج‌های پیشنیاز اوراکل داریم

مرحله اول

اولین کارمون اینه که از DVD توزیع دایرکتوری مخازن رو در مسیری لوکال کپی کنیم

بعد از mount‌دیسک چه به صورت خودکار یا با دستور زیر

mount -t auto /dev/dvd /mnt

یا ماونت به صورت مستقیم از روی iso دیسک

mount -o loop /path/to/iso /mnt

ما باید دایرکتوری Packages رو توی مسیری لوکال که مجوزهای کافی برای خوندن و نوشتن رو داریم کپی کنیم:

[root@primary Desktop]# cp -R /mnt/Packages/ .
[root@primary Desktop]# mv Packages/ dvd

مرحله دوم

تو این مرحله باید فایل کانفیگ مخزن YUM رو بسازیم

cd /etc/yum.repos.d/
ll
mkdir backup
mv *.* backup
cat backup/public-yum-ol6.repo

حال باید فایل کانفیگ رو ایجاد کنیم:

vim /etc/yum.repos.d/dvd.repo

کلید i رو بزنید و متن زیر را کپی پیست کنید:

[dvd]
baseurl=file:///root/Desktop/dvd
enabled=1
gpgcheck=0

حال کلید Escape رو بزنید و با زدن کلید : وارد حالت دستوری vim بشید و دستور wq را برای ذخیره و خروج تایپ و اینتر کنید

مرحله سوم

تو این مرحله باید پکیج createrepo رو نصب کنیم تا بتونیم از پکیج‌های مورد نظر یک مخزن بسازیم:

توجه داشته باشید پکیج‌های زیر برای OracleLinux 6.7 ست شده‌اند.

[root@primary dvd]# pwd
/root/Desktop/dvd

[root@primary dvd]# rpm -ivh deltarpm-3.5-0.5.20090913git.el6.x86_64.rpm
warning: deltarpm-3.5-0.5.20090913git.el6.x86_64.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID ec551f03: NOKEY
Preparing... ########################################### [100%]
1:deltarpm ########################################### [100%]

[root@primary dvd]# rpm -ivh python-deltarpm-3.5-0.5.20090913git.el6.x86_64.rpm
warning: python-deltarpm-3.5-0.5.20090913git.el6.x86_64.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID ec551f03: NOKEY
Preparing... ########################################### [100%]
1:python-deltarpm ########################################### [100%]

[root@primary dvd]# rpm -ivh createrepo-0.9.9-22.el6.noarch.rpm
warning: createrepo-0.9.9-22.el6.noarch.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID ec551f03: NOKEY
Preparing... ########################################### [100%]
1:createrepo ########################################### [100%]

-------------- In OracleLinux 6.8 --------------
[root@localhost Packages]# rpm -ivh createrepo-0.9.9-24.el6.noarch.rpm
warning: createrepo-0.9.9-24.el6.noarch.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID ec551f03: NOKEY
Preparing... ########################################### [100%]
1:createrepo ########################################### [100%]

حالا باید مخزن رو بسازیم

[root@primary dvd]# createrepo .
Spawning worker 0 with 3891 pkgs
Workers Finished
Gathering worker results
Saving Primary metadata
Saving file lists metadata
Saving other metadata
Generating sqlite DBs
Sqlite DBs complete

مرحله چهارم

حالا برای اطمینان از اینکه تمام کانفیگها رو درست انجام دادیم از دستورات زیر استفاده می‌کنیم:

yum clean all
yum check
yum install createrepo
yum install --disablerepo=* --enablerepo=dvd createrepo

مرحله پنجم

حالا می‌تونید پکیج‌های مورد نیاز برای نصب اوراکل رو به راحتی با yum نصب کنید

 yum -y install binutils
yum -y install compat-libstdc++-33
yum -y install compat-libstdc++-33.i686
yum -y install elfutils-libelf
yum -y install elfutils-libelf-devel
yum -y install gcc
yum -y install gcc-c++
yum -y install glibc
yum -y install kernel-devel
yum -y install glibc.i686
yum -y install glibc-common
yum -y install glibc-devel
yum -y install glibc-headers
yum -y install glibc-devel.i686
yum -y install libaio
yum -y install libaio.i686
yum -y install libaio-devel
yum -y install libaio-devel.i686
yum -y install libgcc
yum -y install libgcc.i686
yum -y install libstdc++
yum -y install libstdc++.i686
yum -y install libstdc++-devel
yum -y install make
yum -y install numactl
yum -y install numactl-devel
yum -y install sysstat
yum -y install unixODBC
yum -y install unixODBC.i686
yum -y install unixODBC-devel
yum -y install unixODBC-devel.i686
yum -y install pdksh

چک کردن پکیج‌های نصب شده

rpm -q --qf '%{NAME}-%{VERSION}-%{RELEASE} (%{ARCH})\n' binutils \
compat-libstdc++-33 \
elfutils-libelf \
elfutils-libelf-devel \
gcc \
gcc-c++ \
glibc \
glibc-common \
glibc-devel \
glibc-headers \
ksh \
libaio \
libaio-devel \
libgcc \
libstdc++ \
libstdc++-devel \
make \
sysstat \
unixODBC \
unixODBC-devel