امروز موقع اجرای اسکریپت autostart وبلاجیک (نسخه 12.2.1.3.0) با خطای زیر برخورد کردم:

Error: Could not find or load main class utils.CertGen

رفع این خطا به شکل زیر امکان پذیر است:

  • چک کردن ورژن جاوای پیکربندی شده به صورت پیش‌فرض در سیستم (حتما باید ورژن جاوایی باشد که وبلاجیک دارد از آن استفاده میکند)
  • بعد از برطرف کردن مورد اول اجرای مجدد اسکریپت Environment variable وبلاجیک برای پیکربندی مجدد (بسیار مهم است که بعد از تنظیم جاوای وبلاجیک این اسکریپت اجرا شود)

در اولین اقدام باید نسخه جاوای پیش‌فرض را بررسی کنید اگر OpenJDK یا هرنسخه دیگری به غیر از نسخه جاوای وبلاجیک بود با دستورات زیر نسخه پیش‌فرض جاوا سیستم‌عامل را تغییر دهید:

java -version

alternatives --install /usr/bin/java java "Path JDK Weblogic" 3
alternatives --config java <<< '3'
or
alternatives --config java

بعد از گذر از این موضوع باید اسکریپت Environment variable وبلاجیک را مجددا اجرا نمایید:

دایرکتوری فعلی را به مسیر زیر تغییر دهید:

<ORACLE_HOME_FOR_WEBLOGIC>/wlserver/server/bin

اسکریپت setWLSEnv را به روش زیر اجرا کنید:

. setWLSEnv.sh

منبع:

https://stackoverflow.com/questions/5954075/alternatives-config-java-bash-script

https://support.oracle.com/knowledge/More%20Applications%20and%20Technologies/1645739_1.html