از بهترین کتابهای موجود برای یادگیری نحوه پیکربندی ویژگی Oracle Data Guard پایگاه داده اوراکل - نسخه 11g کتاب Oracle Data Guard 11gR2 Administration Beginner's Guide نوشته Emre Baransel, Nassyam Basha، انتشار یافته توسط انتشارات packt است.

سرفصل‌ها

 • Chapter 1: Getting Started
 • Chapter 2: Configuring the Oracle Data Guard Physical Standby Database
 • Chapter 3: Configuring Oracle Data Guard Logical Standby Database
 • Chapter 4: Oracle Data Guard Broker
 • Chapter 5: Data Guard Protection Modes
 • Chapter 6: Data Guard Role Transitions
 • Chapter 7: Active Data Guard, Snapshot Standby, and Advanced Techniques
 • Chapter 8: Integrating Data Guard with the Complete Oracle Environment
 • Chapter 9: Data Guard Configuration Patching
 • Chapter 10: Common Data Guard Issues
 • Chapter 11: Data Guard Best Practices
 • Pop Quiz Answers

دریافت کتاب
حجم: 4.27 مگابایت