یه مشکل نتورکی داریم ولی نمیدونیم مشکل دقیقا از کجاست؟؟ توی این مواقع به غیر از خوندن لاگ لیسینر توصیه میشه trace رو در سطح لیسینر فعال کنید که جزییات بیشتری رو بتونید آنالیز و tshot کنید.

فعالسازی با تنظیم:

پارمترهای listener.ora

DIAG_ADR_ENABLED_LISTNER=OFF 
TRACE_DIRECTORY_LISTENER = <path>
TRACE_LEVEL_LISTENER = 16

پارامترهای sqlnet.ora

DIAG_ADR_ENABLED=OFF 
TRACE_LEVEL_SERVER = 16
TRACE_DIRECTORY_SERVER = <path>