آموزش، مشاوره و پشتیبانی دیتابیس اوراکل

فراموشی URL در Anyconnect نسخه مک

یه مشکل اذیت کننده توی Anyconnect نسخه ۴.۶ مک این ه که هربار URL جدید وارد می‌کنید بعد از بستن برنامه و باز کردن مجدد آن این URL فراموش میشه و آدرس قدیمی به کاربر نشان داده میشه

کافیه به مسیر زیر برید و فایل profile.xml را باز کنید

sudo vim /opt/cisco/anyconnect/profile/profile.xml

و حالا بخش زیر رو ویرایش کنید

        <ServerList>
                <HostEntry>
                    <HostName>C.20DNSC.IN</HostName>
                    <HostAddress>C.20DNSC.IN</HostAddress>
                </HostEntry>
        </ServerList>

۱۱ فروردين ۹۹ ، ۱۷:۱۲ ۰ نظر
مهدی غفاری

نحوه خارج شدن از telnet در لینوکس

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که در telnet client لینوکس بعد از اتصال موفق به ftp گیر کرده باشید!

[oracle@pydev ~]$ telnet 172.30.23.26 21
Trying 172.30.23.26...
Connected to 172.30.23.26.
Escape character is '^]'.
220 Microsoft FTP Service

در این مواقع ctrl+c یا ctrl+z نیز ما رو از محیط این برنامه خارج نمیکنند!

[oracle@pydev ~]$ telnet 172.30.23.26 21
Trying 172.30.23.26...
Connected to 172.30.23.26.
Escape character is '^]'.
220 Microsoft FTP Service

^C
^C
^C
^C
^Z

در این مواقع شما یا باید منتظر شوید تا سرور ftp شما رو بیرون کند

Connection closed by foreign host.

یا با استفاده از دکمه ctrl+] (کنترل + براکت بسته) و سپس اینتر وارد خط لاین telnet شوید و با q از محیط ftp client لینوکس خارج شوید.

[oracle@pydev ~]$ telnet 172.30.23.26 21
Trying 172.30.23.26...
Connected to 172.30.23.26.
Escape character is '^]'.
220 Microsoft FTP Service

^]

telnet> q
Connection closed.
[oracle@pydev ~]$
۱۸ آبان ۹۸ ، ۲۰:۵۹ ۰ نظر
مهدی غفاری

بررسی هنگ کردن اوراکل

برای انجام این پروسه میشه از sqlplus  و با استفاده از دستور oradebug  اطلاعاتی را به دست آورد. فرمان oradebug hanganlyze اطلاعاتی را در فایل trace برای بررسی بیشتر ارائه خواهد کرد. روال کلی با استفاده از فرمان های  زیر است:

sqlplus / as sysdba
oradebug setmypid
oradebug unlimit
oradebug hanganlyze 3
oradebug dump ashdumpseconds 30
oradebug dump systemstate 266
oradebug tracefile_name

در مواقع هنگ کامل که با sqlplus / as sysdba به دیتابیس نمی توان متصل شد از سوئیچ زیر استفاده کنید:

sqlplus /nolog
set _prelim on
۲۸ مهر ۹۸ ، ۰۸:۱۰ ۰ نظر
مهدی غفاری

چک کردن سایز دیتابیس اوراکل NonCDB و CDB

می‌خوایم نحوه چک کردن سایز فعلی دیتابیس اوراکل رو برای Non-CDB و CDBها ببینیم. اکثرا این اطلاعات در نرم‌افزارهایی مثل Toad For Oracle به سادگی قابل روئیت هستند اما اگر شما در سایت عملیاتی باشید و دسترسی به ابزار نداشته باشید بهترین راهکار اجرای کوئری در sqlplus هستش.

محیط Non-CDB

چک کردن سایز اشغال شده دیتافایلها در دیسک:

select sum(bytes)/1024/1024 size_in_mb from dba_data_files;

چک کردن تمام فضای استفاده شده توسط سگمنت‌ها:

select sum(bytes)/1024/1024 size_in_mb from dba_segments;

چک کردن سایز اسکیماها در اوراکل:

select owner, sum(bytes)/1024/1024 Size_MB from dba_segments group by owner;

چک کردن فضای آزاد و فضای اشغال شده در دیتابیس:

select
"Reserved_Space(MB)", "Reserved_Space(MB)" - "Free_Space(MB)" "Used_Space(MB)","Free_Space(MB)"
from(
select
(select sum(bytes/(1014*1024)) from dba_data_files) "Reserved_Space(MB)",
(select sum(bytes/(1024*1024)) from dba_free_space) "Free_Space(MB)"
from dual );

چک کردن سایز تمام فایل‌های دیتابیس بعلاوه tempها و redoها:

select
( select sum(bytes)/1024/1024/1024 data_size from dba_data_files ) +
( select nvl(sum(bytes),0)/1024/1024/1024 temp_size from dba_temp_files ) +
( select sum(bytes)/1024/1024/1024 redo_size from sys.v_$log ) +
( select sum(BLOCK_SIZE*FILE_SIZE_BLKS)/1024/1024/1024 controlfile_size from v$controlfile) "Size in GB"
from
dual;

محیط CDB و دیتابیسهای PDB

چک کردن سایز PDB:

select con_id, name, open_mode, total_size from v$pdbs;

چک کردن سایز CDB:

select sum(size)/1024/1024/1024 from cdb_data_files;

منبع

https://smarttechways.com/2018/04/23/check-the-size-of-oracle-database-and-pdbs-database/

۲۰ مهر ۹۸ ، ۱۹:۰۲ ۰ نظر
مهدی غفاری

داکرفایل OracleInstantClient

پروژه شما نیاز به ارتباط با دیتابیس اوراکل داره و شما نیاز به نصب Oracle Client دارید. اینجا دیگه نباید از ایمیج alpine استفاده کنید (توضیحات بیشتر) بلکه باید از ایمیج oracle linux slime که اوراکل ارائه داده استفاده کنید. داکر فایل قرار داده شده در ریپازیتوری زیر به ما در ایجاد داکر فایل شخصی خودمون کمک خواهد کرد:

https://github.com/oracle/docker-images/tree/master/OracleInstantClient

من داکر فایل‌ام رو به شکل زیر نوشتم و به سادگی تونستم پروژه خودم رو به اوراکل متصل کنم:

نکته: در هنگام اتصال به اوراکل دیگه از آی پی هاست نباید استفاده کنید و باید آی پی داکری ماشین اوراکل دیتابیس سرور رو پیدا و استفاده کنید.

FROM oraclelinux:7-slim

ARG release=19
ARG update=3
# define the directory to work in
WORKDIR /code
# copy the requirements.txt file to the work directory
COPY requirements.txt .

RUN yum -y install oracle-release-el7 && yum-config-manager --enable ol7_oracle_instantclient && \
yum -y install oracle-instantclient${release}.${update}-basic oracle-instantclient${release}.${update}-devel oracle-instantclient${release}.${update}-sqlplus && \
rm -rf /var/cache/yum && \
yum -y install oracle-epel-release-el7 && \
yum -y install python36 && \
yum -y install vim sudo && \
ln -fs /usr/bin/python3 /usr/bin/python && \
python3 -m pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# Optional Oracle Network or Oracle client configuration files can be
# copied to the default configuration file directory. These files
# include tnsnames.ora, sqlnet.ora, oraaccess.xml and cwallet.sso.
# For example:
# COPY wallet/* /usr/lib/oracle/${release}.${update}/client64/lib/network/admin

# Uncomment if the tools package is added
# ENV PATH=$PATH:/usr/lib/oracle/${release}.${update}/client64/bin

# Copy rest of the source code
COPY src/ src/
# EXPOSE the needed ports, for example 8080
EXPOSE 8080
# Running Command or Entry Point
CMD python src/app.py
CMD tail -f /dev/null
۰۵ مهر ۹۸ ، ۱۱:۵۸ ۰ نظر
مهدی غفاری

بیلد یک پروژه کوچیک با استفاده از داکر ایمیج پایتون

اول از همه چیز باید هدف داکر یادمون باشه، سلامت یک پروژه با حداقل بسته‌های وابستگی! پس برای پروژه نرم‌افزاری خودتون تا جایی که می‌تونید حداقل پابستگی‌ها را در فایل Requirements.txt مشخص کنید.

با کم کردن حجم شما برای خودتون بهترین رویکرد در deploy رو با کم کردن حجم دانلودها، حجم push ها به سرور عملیاتی رو ایجاد کردید. پس این نکات وقتی دارید داکر ایمیج ایجاد می‌کنید توی ذهنتون باشه.

ادامه مطلب...
۰۴ مهر ۹۸ ، ۲۳:۱۷ ۱ نظر
مهدی غفاری

فعالسازی trace لیسینر اوراکل

یه مشکل نتورکی داریم ولی نمیدونیم مشکل دقیقا از کجاست؟؟ توی این مواقع به غیر از خوندن لاگ لیسینر توصیه میشه trace رو در سطح لیسینر فعال کنید که جزییات بیشتری رو بتونید آنالیز و tshot کنید.

فعالسازی با تنظیم:

پارمترهای listener.ora

DIAG_ADR_ENABLED_LISTNER=OFF 
TRACE_DIRECTORY_LISTENER = <path>
TRACE_LEVEL_LISTENER = 16

پارامترهای sqlnet.ora

DIAG_ADR_ENABLED=OFF 
TRACE_LEVEL_SERVER = 16
TRACE_DIRECTORY_SERVER = <path>
۳۱ شهریور ۹۸ ، ۲۳:۳۹ ۰ نظر
مهدی غفاری

نحوه پاک کردن کانتینرها، ایمیج‌ها، دیسک‌ها و نتورک‌های داکر

داکر برای راحت‌تر کردن فرآیند build, test و deploy و اجرای سرویس‌ها به صورت پرتابل ساخته شده است. داکر به صورت خودکار آبجکت‌هایی که دیگه ازشون استفاده نمیشه مثل کانتینرهای بدون استفاده، ایمیج‌های بدون استفاده، دیسک‌های مجازی بدون استفاده و شبکه‌های مجازی رو پاک نمیکنه. وقتی شما با داکر کار می‌کنید ممکنه بسیار آبجکت بدون استفاده در طول زمان ایجاد کنید این آبجکت‌های بدون استفاده فضای دیسک شما رو اشغال می‌کنند پس بهتره به صورت مدیریت شده اقدام به پاکسازی کنید.

ادامه مطلب...
۳۱ شهریور ۹۸ ، ۲۲:۴۷ ۰ نظر
مهدی غفاری

راه‌اندازی اوراکل ۱۹.۳ به صورت SingleInstance بر روی داکر

برای راه‌اندازی اوراکل ۱۹.۳ بر روی داکر ابتدا باید داکر را بر روی پلتفرم هاست خود نصب کنید. برای نصب داکر از وبسایت رسمی داکر شما نیاز به ساخت اکانت در داکر هاب دارید. بعد از ساخت اکانت و نصب Docker Desktop با کلیک بر روی اون داکر به سادگی اجرا میشه.

ادامه مطلب...
۳۱ شهریور ۹۸ ، ۲۰:۰۱ ۰ نظر
مهدی غفاری

راهنمای صحیح استفاده از باطری لپ‌تاپ

باطری‌های Lithium Ion که امروزه مورد استفاده لپ‌تاپ‌ها هستند با رعایت نکردن برخی اقدامات به سادگی خراب می‌گردند. نکات زیر به شما در نگهداری صحیح این باطری‌ها کمک می‌کند.

۱- در ابتدا شارژ باطری را تا ۳ درصد خالی کنید و بعد از آن کاملاً شارژ نمائید. (برای بار اول حدود ۸ ساعت شارژ شود.)

۲- شارژ باطری نباید هیچ زمانی کمتر از ۳ درصد خالی شود. خالی کردن شارژ باطری تا صفر درصد ممنوع می‌باشد و اگر این کار انجام گردد باطری به سادگی خراب می‌شود یا عمر آن کم می‌گردد.

۳- اگر باطری برای ۲ روز متمادی در حال شارژ شدن است لطفاً شارژ باطری را یکبار خالی و مجدداً شارژ نمایید.

۴- حتماً توجه فرمایید قبل از انبار کردن باطری آن را بیشتر از ۵۰ درصد شارژ نمایید. (شارژ کمتر از ۵۰ درصد باعث خرابی باطری می‌گردد.)

۵- بهترین شرایط برای استفاده از باطری خالی کردن شارژ آن تا ۳ درصد و مجدد شارژ نمودن آن حداقل هفته‌ای یکبار است.

۶- باطری باید از گرما و ولتاژ بالا و دور از دسترس کودکان باشد.

۷- اگر باطری برای زمان زیادی استفاده شده (بیش از ۲ سال) باطری باید تعویض شود تا از احتمالات مترقبه جلوگیری کند.

۸- هنگامی که باطری جدید تهیه می‌کنید و باطری توانایی شارژ شدن ندارد ممکن است مشکل شما از آداپتور باشد (مخصوصاً در لپ‌تاپ‌های برند DELL) در این مورد به متخصص مربوط مراجعه کنید.

۹- زمان کلی استفاده از شارژ باطری ارتباط مستقیم به نوع سخت‌افزار لپ‌تاپ و طراحی آن دارد.

نکات مهم

- هرگز باطری در حال استفاده یا شارژ شدن را از دستگاه خارج نکنید.

- وقتی شارژ باطری در حال اتمام است هرگز کمتر از ۳ درصد آن را خالی نکنید.

۳۱ شهریور ۹۸ ، ۰۰:۰۶ ۰ نظر
مهدی غفاری